Briç Yasaları

YASA 74 DAVRANIŞ VE ETİK

 

A.         Doğru Tavır

   1.         Bir oyuncu her zaman nazik tavrını korumalıdır .

   2.         Bir oyuncu bir başka oyuncuda rahatsızlık veya mahcubiyet yaratacak veya oyunun zevkini engelleyecek her türlü söz veya eylemden dikkatle kaçınmak zorundadır.

   3.         Her oyuncu konuşma ve oyunda doğru ve tekdüze yöntem takip etmelidir.

B.        Görgü

  Nezaket gereği olarak bir oyuncu şunlardan kaçınmalıdır:

  1.         Oyuna yeterli dikkati göstermemek.

  2.         Artırım veya oyun esnasında gereksiz yorumlarda bulunmak.

  3.         Oynama sırası kendisine gelmeden önce bir kart hazırlamak.

  4.         Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla oyunu gereksiz yere uzatmak (örneğin tüm lövelerin kendisinin olduğunu kesinlikle bilmesine rağmen oyunu devam ettirmek).

  5.         Hakemi, ona veya diğer yarışmacılara karşı saygısız biçimde çağırmak ve bu biçimde hakeme hitap etmek.

C.        Yöntemin İhlali

  Aşağıda yazılanlar yöntem ihlali sayılır:

  1.         Aynı konuşma için farklı isimler kullanmak.

  2.         Bir konuşma veya oyun hakkında onaylama veya hoşnutsuzluk belirtmek.

  3.         Henüz tamamlanmamış bir lövenin kazanılması veya kaybedilmesi ile ilgili beklenti veya niyet belirtmek.

  4.         Artırım veya oyun esnasında önemli bir olaya veya başarı için halen gerekli olan löve sayısına dikkati çekecek biçimde yorum veya harekette bulunmak.

  5.         Artırım veya oyun sırasında kasıtlı olarak bir oyuncuya veya kartlarını görmek veya bir kartı nereden çıkardığını gözlemlemek amacıyla bir oyuncunun eline bakmak (ancak rakibin istemeden görülen bir kartından edinilen bilgiye dayanarak hareket edilebilir.

  6.         Oynanan board’a artık ilgisinin kalmadığını belirten bir davranışta bulunmak (örn: kartlarını kapamak).

  7.         Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla artırım veya oyunun normal ritmini değiştirmek.

  8.         Turun bitimi ilan edilmeden önce gereksiz yere masadan ayrılmak.

 

Dünya Briç Federasyonu  WBF